תקנון
(0) shoping Cart סל הקניות שלי
Search Search
054-9239253
אין החזרות והחלפות
co&love
054-9239253
אין החזרות והחלפות
co&love

תקנון

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. ארקנום החזקות בע"מ (coandlove) ח.פ 514858166

2. האתר - אתר האינטרנט www.coandlove.com

3. המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

4. זמן אספקת הסחורה 
             בארץ:

 • אספקה באמצעות דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, למעט באזורים מרוחקים (אילת, ישובי הערבה ישובים מעבר לקו הירוק, רמת הגולן)
 • אספקה לנקודות איסוף ברוב חלקי הארץ. לבירור נקודות האיסוף, צרו עמנו קשר
  בחו"ל:

  אספקה באמצעות דואר רשום לחו"ל -  תוך 14 ימי עסקים. 

  אספקה באמצעות דואר שליחים בחו"ל-  תוך 14 ימי עסקים. 

5. יום אספקת הסחורה- היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציין המזמין.

6. כתובת למשלוח- הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

7. המועד המבוקש לאספקת המוצרים - המועד אשר נרשם ע"י המזמין כמועד בו הוא מעדיף לקבל את המוצרים שרכש.

8. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזין המזמין בטופס ההזמנה.

9. ימי עסקים - אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

הוראות כלליות

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים והוא בבעלות coandlove ומנוהל על ידה.

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של coandlove במייל info@coandlove.com.

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין coandlove לבינך.

4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או coandlove ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. coandlove שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

7. רישומי המחשב של coandlove בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר כלל. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי coandlove תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג תמונות מדויקות ככל האפשר.

9. יובהר ויודגש כי coandlove אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. coandlove עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי coandlove לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאלה או קשורה לאלה.

11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים או בדולר ארה"ב, על פי המקרה. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

14. התפריטים והכותרות באתר מובאים לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

15. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
 

למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור באתר, יחולו הוראות תקנון זה.

הרשמה לאתר coandlove וביצוע הזמנות באתר

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי המזמין באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי המזמין, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, coandlove לא תוכל להבטיח שהמוצרים יסופקו במועד ו/או יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ל- coandlove בשל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, מומלץ להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, תבצע coandlove בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.

5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי coandlove יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולה.

6. במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך ויתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי של coandlove במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא coandlove מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם ל- coandlove ו/או תבטל coandlove את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית coandlove להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת coandlove, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, תבטל coandlove את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ל- coandlove על ידי המזמין.

8. כל מזמין יהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר coandlove כיעד המבוקש של המזמינה.

9. יודגש כי כל מזמין רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 • המזמין הינו בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

10. יובהר כי coandlove תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

 • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
 • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
 • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
 • אם ישנו חוב כספי ל- coandlove או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
 • אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

11. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

13. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף ו/או שחברת כרטיסי האשראי (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) איננה מכבדת את העסקה ו/או אינה מכבדת את החיוב ו/או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי coandlove, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
כל האמור להלן לא יחול בימי מבצעים ו SHOPPINGIL .כל האמור לא חל במבצע דצמבר18 ראו הוראות בענין זה לעיל.

מבצע דצמבר 18:
כל המכירות הן סופיות! אין החלפות ו/או החזרות ו/או ביטול עיסקה ו/או החזר כספי, מסיבה כלשהי. לרבות טעות במידה או כל סיבה אחרת!

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.

2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

 • ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.
 • במקרה של ביטול עסקה והחזרת המוצר(ים) שנרכשו ל- coandlove, יינתן זיכוי כספי מלא לאחר קבלת המוצרים ב- coandlove. עם זאת, במידה והמוצרים נשלחו לרוכש באמצעות דואר שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי coandlove תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש,כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון - תוך 7 ימים מיום קבלתו.

3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם

ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

4. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן וללא אפשרות להחזר כספי, אלא רק החלפה למוצר אחר או קבלת זיכוי לרכישה באתר.

5. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

6. עבור מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממכירה או מבצע והלקוח הביע עניין להחזירם - יקבל הלקוח אפשרות להחליפם במוצר אחר או זיכוי לשימוש באתר (קרדיט) - שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילם.

7. יובהר כי על-פי הנחיות משרד הבריאות לא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרי יופי וטיפוח, מוצרי הלבשה תחתונה, ובגדי ים, 

8. עבור מוצר שנרכש בסכום הקטן מ-50 ש"ח לא תינתן האפשרות לקבל זיכוי כספי.

9. אופן החזרת המוצרים - המזמין יבקש מהנהלת האתר שישלח שליח לאיסוף המוצר והחזרתו בעלות של 20 ש"ח למזמין.

10. בקשה להמרת קרדיט לרכישה באתר לזיכוי כספי תתקבל עד שבועיים מיום מתן הקרדיט בפועל.
 

מדיניות החלפות והחזרות בימי מבצעי נובמבר SHOPPINGIL ו- BLACK FRIDAY
משלוחים- כל המשלוחים , החלפות והחזרות  באתר נעשות ע"י שליח עד הבית או נקודות איסוף ברחבי הארץ ולא בדואר ישראל.
דמי משלוח לימי המבצע: 30 ש"ח לכיוון- למשלוח עם שליח עד הבית. 10 ש"ח- למשלוח לנקודת איסוף הקרובה לכתובתכם. שימו לב: במידה ואין באזור שלכם נקודת איסוף, תחוייבו במשלוח בסף 30 ש"ח עם שליח עד הבית. נציג האתר ייצור עמכם קשר לפני המשלוח במקרה כזה.
במידה והחבילה לא תיאסף מנקודת האיסוף במועדים שנקבעו ואשר עליהם תקבלו הודעה, החבילה תוחזר לאתר ותחוייבו בגין המשלוחים, הלוך וחזור.
החזרות - מכיוון שכל הפריטים במבצע, אין אפשרות לקבלת החזר כספי, אלא רק זיכוי באתר, לקניה עתידית.
ניתן להחזיר פריט תוך שבוע ממועד הרכישה, (בתנאי שהתגיות המקוריות מחוברות לבגד והוא במצב חדש,) עלות ההחזרה עם שליח- 30 ש"ח בימי המבצע.
החלפות- כנ"ל ,ניתן להחליף לפריט אחר תוך שבוע מהרכישה. עלות המשלוחים  עבור החלפה (שליחות הלוך וחזור ) בימי המבצע- 60 ש"ח
יובהר כי החלפות והחזרות במחירי מבצע יתאפשרו רק למי שרכש בימי המבצע, דהיינו: לא ניתן להחליף פריט שנרכש לפני המבצע בפריט במחיר מבצע.

*יובהר כי לא ניתן להחליף פריט שנרכש לפני המבצע בפריט במחיר מבצע.
**החלפה של פריט שנרכש במבצע  תזכה את הרוכש  בזיכוי או קרדיט באתר,בסכום ששילם עבור הפריט  פחות דמי השליחות, ולא בהחלפה לפריט אחר במחיר מלא.

אספקה ומשלוחים

1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות , במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.

2. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. coandlove מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימים עסקים.

3. משלוח בדואר רשום לחו"ל– זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. אך ההתחייבות שלהם הנה ל- 14 ימי עסקים לכל היותר. עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהא כל טענה למזמין כלפי coandlove בעניין.

4. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח באמצעות דואר רשום.

5. coandlove אינה אחראית על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעשה כמיטב יכולתה לעמוד בזמן השילוח המתוכנן.

6. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים ולמדינות בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית - אך אינה מתחייבת - לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. אם הזמנה המיועדת לאזור כאמור התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת coandlove לספקה.

7. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

8. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה כפי שפורט לעיל.

 

אחריות

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז coandlove שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה ו/או הרכישה הספציפית.

2. היה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את coandlove ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא coandlove באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. coandlove אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש שיעשה המזמין במוצר שנרכש, שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או coandlove, לרבות הוראות הכביסה והטיפול.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או כל תקלה אחרת.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים הניתנים בו לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-7865567 והנהלת האתר תעשה את מירב המאמצים לטפל בפנייה.

 

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של coandlove בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של coandlove מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

5. השם coandlove.com וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של ארקנום החזקות בע"מ. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הינם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של coandlove.

8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, או לכל מטרה אחרת.

10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

מדיניות פרטיות

1. כדי לרכוש מוצר המזמין מתבקש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

2. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה ו/או ההרשמה לאתר נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירתם.

3. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל- coandlove לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין.

4. coandlove אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

5. coandlove נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, coandlove לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

6. coandlove משתמשת בחברת אינטרספייס, חברת סליקת כרטיסי אשראי מובילה ונציגתה של Tranzila בישראל לצורך סליקת כרטיסי האשראי של לקוחותיה בצורה מאובטחת.

7. חברת אינטרספייס עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי ולפי תקן PCI.

8. coandlove מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמין.

9. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

10. יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.